Misiunea organizaţiei Valoare Plus

“Misiunea noastră este să influenţăm, să mentorăm şi să ajutăm oamenii să-şi descopere valoarea, potenţialul şi destinul în viaţă”

Obiectivele Asociaţiei ”Valoare Plus” sunt:
1. Să promoveze valorile moral creştine prin acţiuni educative şi sociale în rândul copiilor şi tinerilor care provin din familii disfuncţionale sau familii cu probleme materiale;
2. Să organizeze întâlniri şi seminarii cu scopul de a crea valoare şi a atrage atenţia opiniei publice cu privire la riscul pe care îl reprezintă lipsa valorilor în rândul generaţiei tinere;
3. Să înfiinţeze un centru de integrare socială care să ofere consiliere şi suport persoanelor aflate în dificultate cu scopul de-ai reda societăţii ca cetăţeni responsabili;
4. Să promoveze prin activităţi sportive, fairplay-ul şi spiritul de echipă;
5. Să ofere sprijin pentru copiii din familiile defavorizate , pentru a avea acces la o educaţie de calitate;
6. Să stabilească relaţii cu alte asociaţii şi fundaţii care au acelaşi scop şi să conlucreze în parteneriat pentru îndeplinirea scopului propus.

Pe scurt asta facem

This post is also available in: en